Webshop Keurmerk(en)


JabezHouse is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk.
De Stichting Webshop Keurmerk is de brancheorganisatie en het Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die producten en/of diensten op afstand (voornamelijk via internet) aanbieden en verkopen aan consumenten.
JabezHouse houd zich aan de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk en van Qshops keurmerk Organisatie en van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De Algemene Voorwaarden van deze organisaties komen volledig overeen.

Stichting Webshop Keurmerk
De Stichting Webshop Keurmerk is dé bracheorganisatie en het Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die producten en/of diensten op afstand (voornamelijk via internet) aanbieden en verkopen aan consumenten. De Stichting Webshop Keurmerk is het grootste erkende Keurmerk van Nederland. Alle bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten (web)winkels staan onder onafhankelijke toezicht van de Stichting. De Stichting beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels. De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. Alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Het Webshop Keurmerk werd opgericht toen de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, sloten zich toen aan bij het Webshop Keurmerk. De Webshop Keurmerk-voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden.
Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk.

Aangesloten (Web)winkels mogen ná goedkeuring door de Stichting Webshop Keurmerk de volgende logo's toepassen.

                


Checken of (Web)winkel is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk: www.keurmerk.info

Terug

Qshops Keurmerk Organisatie
JabezHouse gaat zich in de toekomst aansluiten bij Qshops Keurmerk Organisatie. De Qshops Keurmerk Organisatie is de sterkst groeiende brancheorganisatie en belangenbehartiger van bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het verkopen op afstand aan consumenten.
Qshops.org is een onafhankelijke organisatie die bedrijven die op afstand verkopen, controleert, certificeert en blijft controleren. Consumenten kunnen hierdoor betrouwbaar en veilig kopen bij de aangesloten bedrijven. Zij zijn te herkennen aan het keurmerk dat op de betreffende site wordt gevoerd. Alle bij Qshops.org aangesloten bedrijven committeren zich inhoudelijk aan voorwaarden en volgen de gedragscode.

Als onafhankelijke organisatie certificeert Qshops internetwinkels, waarbij aan voorwaarden en gedragsregels moet worden voldaan. Bij Qshops aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de gedragscode. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument om op afstand aankopen te doen.Qshops heeft mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van aankopen via internet, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Alle aangesloten bedrijven worden op een reeks van criteria getoetst en geadviseerd ter aanvulling en verbetering. Een bij Qshops aangesloten webwinkel voert een privacyprotocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt. Tevens wordt het herroepingrecht, maximale levertijd en correcte creditering binnen termijn uit de Wet kopen op afstand nageleefd.
Daarnaast bemiddelt Qshops als organisatie bij klachten/geschillen die ontstaan tussen Consument en Ondernemer.

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
JabezHouse gaat zich in de toekomst ook aansluiten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, de branchevereniging voor bedrijven van thuiswinkels die producten en/of diensten op afstand (voornamelijk via internet) aanbieden en verkopen aan consumenten. Leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie voeren Thuiswinkel Waarborg: het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand. Thuiswinkel Waarborg staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en service. De Leden van Thuiswinkel.org onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen.


Gedragsregels
Alle aangesloten bedrijven hebben zich gecommitteerd aan de gedragscode die binnen de organisaties gelden.
Bij het opstellen is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument om op afstand aankopen te doen.Ook verwijzen de gedragsregels naar afspraken met marktpartijen zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond. De gedragsregels verwijzen ten slotte naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.


Voor de Algemene Voorwaarden van JabezHouse: JabezHouse pagina Algemene Voorwaarden.

Terug