RC / RADIOGRAFISCH

RC
Radiografische besturing, RC genoemd, heeft betrekking op voertuigen die op afstand bestuurd worden via een zender die niet met een draad verbonden is met het voertuig. Radiografisch bestuurde voertuigen krijgen hun commando's via radiogolven die door de zender uitgestuurd worden.

FREQUENTIE
Net zoals een radio-station op een specifieke frequentie uitzend, doet een RC zender dit ook. Via die radiogolven krijgt het voertuig zijn instructies. Binnen Europa worden 2 frequenties gebruikt namelijk de 27 MHz en de 40 MHz.

BAND 1-6
Om meerdere voertuigen tegelijkertijd en in dezelfde omgeving te kunnen gebruiken, moeten de frequnties verschillen. De frequenties worden op de site en op de verpakking aangegeven. Voor Nikko geld het volgende: Wanneer op de site en op de verpakking aangegeven staat "Band" met een nummer (1 t/m 6),dan geeft dit aan dat het voertuig gebruik maakt van de 27 MHz Band en dat het frequentie kristal verwisselbaar is. Het nummer geeft aan welk gedeelte van de 27 MHz Band gebruikt wordt. Dit betekend dat er met 6 verschillende voertuigen (ieder met een ander frequentie kristal) tegelijkertijd en in dezefde omgeving gebruikt kunnen worden zonder dat ze elkaar storen. Hierdorr zijn races met 6 wagens mogelijk.

Tri-BAND
Een voertuig uitgerust met "Tri-Band" heeft een schakelaar waarmee 1 van de 3 frequenties (A, B, of C) gekozen kan worden om de wagen mee te besturen. Hiermee kunnen dus ook 3 wagens (met Tri-Band aanduiding) tegelijkertijd bediend worden zonder storing (mits ze alle drie ingesteld zijn op een andere frequentie).

BEREIK
Het bereik is de afstand waarbinnen een RC voertuig de radiogolven van de zender kn ontvangen. Afhankelijk van het type en het model, kan de afstand tot 25 mtr. bedragen. Dit is echter afhankelijk van de conditie van de batterijen en interferentie van bijvoorbeeld hoogspanningskabels, magnetrons, andere RC-voertuigen in de omgeving, ect.